Prisijunkite


Registruojantis sutinku, kad mano pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi tik šio renginio tikslais. Duomenys bus saugomi 30 d. po renginio, naudojami tik apibendrinti duomenys. Susipažinti su detalesne informacija, kaip tvarkomi Jūsų asmens duomenys, galite kreipdamiesi el. paštu: jurgita.turuliene@abbvie.com